§ 1. - Zm.: rozporządzenie w sprawie obowiązkowych dostaw zbóż. - Dz.U.1968.43.312 - OpenLEX

§ 1. - Zm.: rozporządzenie w sprawie obowiązkowych dostaw zbóż.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1968.43.312

Akt jednorazowy
Wersja od: 28 listopada 1968 r.
§  1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1957 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zbóż (Dz. U. z 1964 r. Nr 46, poz. 316 i z 1966 r. Nr 25, poz. 152) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 26 skreśla się wyrazy "Ziem Zachodnich i południowej części województwa rzeszowskiego";
2)
w załączniku nr 3 "Wykaz województw i powiatów korzystających z ulgowego obciążenia obowiązkowymi dostawami":
a)
w pkt 1 wyrazy "powiat trzcianecki" zastępuje się wyrazami "powiaty: międzychodzki, trzcianecki",
b)
w pkt 2 po wyrazie "ełcki" dodaje się wyrazy "oraz z powiatu grajewskiego gromada Prostki, osiedle Prostki, wsie Marchewki i Kurczątki w gromadzie Grajewo",
c)
w pkt 10 po wyrazie "gliwicki" dodaje się przecinek i wyrazy "z powiatu lublinieckiego gromady: Ciasna, Gwoździany, Łagiewniki Małe, Myślina, Pludry, Sieraków, Szemrowice i miasto Dobrodzień, z powiatu tarnogórskiego gromady: Miedary, Tworóg i Wojska oraz osiedla: Krupski Młyn, Stolarzowice, Wieszowa i Zbrosławice".