§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.40.204

Akt jednorazowy
Wersja od: 24 lutego 2011 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.