Zm.: rozporządzenie w sprawie kosztów zabezpieczenia i wykonania kar majątkowych i roszczeń odszkodowawczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1994.138.739

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 grudnia 1994 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW SPRAWIEDLIWOŚCI I FINANSÓW
z dnia 22 grudnia 1994 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie kosztów zabezpieczenia i wykonania kar majątkowych i roszczeń odszkodowawczych.

Na podstawie art. 212 § 1 i art. 215 Kodeksu karnego wykonawczego oraz w związku z art. 4 ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. Nr 84, poz. 386) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministrów Sprawiedliwości i Finansów z dnia 15 września 1983 r. w sprawie kosztów zabezpieczenia i wykonania kar majątkowych i roszczeń odszkodowawczych (Dz. U. Nr 55, poz. 243) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2:
a)
w ust. 1 wyrazy "500 zł" zastępuje się wyrazami "0,05 zł", a wyrazy "6.000 zł" – wyrazami "0,60 zł",
b)
w ust. 2 wyrazy "100 zł" zastępuje się wyrazami "0,01 zł, a wyrazy "4.000 zł" – wyrazami "0,40 zł";
2)
w § 3:
a)
w ust. 1 wyrazy "200 zł" zastępuje się wyrazami "0,02 zł", a wyrazy "4.000 zł" – wyrazami "0,40 zł",
b)
w ust. 2 wyrazy "100 zł" zastępuje się wyrazami "0,01 zł", a wyrazy "1.200 zł" – wyrazami "0,12 zł";
3)
w § 4 w ust. 1 wyrazy "200 zł" zastępuje się wyrazami "0,02 zł";
4)
w § 5:
a)
w ust. 1:
w pkt 1 wyrazy "500.000 zł" zastępuje się wyrazami "50 zł",
w pkt 2 wyrazy "300 zł" zastępuje się wyrazami "0,03 zł", a wyrazy "3.000 zł" – wyrazami "0,30 zł",
w pkt 3 wyrazy "300.000 zł" zastępuje się wyrazami "30 zł";
b)
w ust. 2:
w pkt 1 wyrazy "200 zł" zastępuje się wyrazami "0,02 zł", a wyrazy "2.000 zł" – wyrazami "0,20 zł",
w pkt 2 wyrazy "200 zł" zastępuje się wyrazami "0,02 zł", a wyrazy "1.000 zł" – wyrazami "0,10 zł";
5)
w § 8:
a)
w ust. 1 wyrazy "300 zł" zastępuje się wyrazami "0,03 zł", a wyrazy "6.000 zł" – wyrazami "0,60 zł",
b)
w ust. 2 wyrazy "300 zł" zastępuje się wyrazami "0,03 zł".
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1995 r.