Dziennik Ustaw

Dz.U.1970.17.146

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 lipca 1970 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 7 lipca 1970 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie kierunków studiów objętych planowym zatrudnieniem absolwentów.

Na podstawie art. 1 ust. 4 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. o zatrudnianiu absolwentów szkół wyższych (Dz. U. Nr 8, poz. 48) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1964 r. w sprawie kierunków studiów objętych planowym zatrudnieniem absolwentów (Dz. U. Nr 22, poz. 147) w § 2 ust. 1 pkt 2 skreśla się wyrazy "z wyjątkiem handlu zagranicznego".
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.