§ 3. - Zm.: rozporządzenie w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy. - Dz.U.1993.101.461 - OpenLEX

§ 3. - Zm.: rozporządzenie w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.101.461

Akt jednorazowy
Wersja od: 26 października 1993 r.
§  3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.