§ 2. - Zm.: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 września 1957 r. w sprawie uposażenia pracowników państwowego... - Dz.U.1964.47.319 - OpenLEX

§ 2. - Zm.: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 września 1957 r. w sprawie uposażenia pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".

Dziennik Ustaw

Dz.U.1964.47.319

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 grudnia 1964 r.
§  2.
Wykonanie rozporządzenia powierza się Ministrowi Łączności, Przewodniczącemu Komitetu Pracy i Płac i Ministrowi Finansów.