Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.71.478

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 sierpnia 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY OBRONY PAŃSTWA
z dnia 30 lipca 1920 r.
w przedmiocie zmiany art. 53 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 maja 1920 r. o wprowadzeniu w życie wojskowego kodeksu karnego (Dz. U. R. P. z roku 1920 № 59, poz. 368).

Art.  1.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 maja 1920 r. (Dz. U. № 59, poz. 369) w przedmiocie wprowadzenia w życie wojskowego kodeksu karnego wchodzi w życie z dniem ogłoszenia niniejszego rozporządzenia.

Art.  2.

Wykonanie niniejszego rozporządzenia poleca się Ministrowi Spraw Wojskowych.