Art. 3. - Zm.: rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej o obowiązku odstępowania zwierząt pociągowych, wozów, pojazdów mechanicznych i rowerów dla celów obrony Państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.28.182

Akt jednorazowy
Wersja od: 31 marca 1939 r.
Art.  3.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.