§ 1. - Zm.: rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 24 czerwca 1938 r. o określaniu cen aptecznych. - Dz.U.1939.14.84 - OpenLEX

§ 1. - Zm.: rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 24 czerwca 1938 r. o określaniu cen aptecznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.14.84

Akt jednorazowy
Wersja od: 25 lutego 1939 r.
§  1.
W rozporządzeniu Ministra Opieki Społecznej z dnia 24 czerwca 1938 r. o określaniu cen aptecznych (Dz. U. R. P. Nr 58, poz. 454) wprowadza się zmiany następujące:
1)
§ 12 otrzymuje brzmienie:

"§ 12. (1) Za środki lecznicze, znajdujące się w obrocie pod nazwami dowolnie im przez wytwórcę nadanymi, a wymienionymi w załączniku Nr 3 do rozporządzenia niniejszego, nie może być pobrana cena wyższa od ceny ustalonej w taksie dla tego samego środka pod nazwą naukową.

(2) Przepisu ust. (1) nie stosuje się w przypadkach, kiedy kupujący w odręcznej sprzedaży żąda preparatu oryginalnego bądź kiedy lekarz uzupełni receptę dodaniem, obok nazwy środka leczniczego, nazwiska wytwórcy lub nazwy firmy, lub też słowa "oryginalny" (w skróceniu "oryg."); wtedy apteka obowiązana jest wydać żądany środek oryginalny".

2)
W załączniku Nr 1 ("taksa aptekarska") część I ("taksa za środki lecznicze") ustala się następujące brzmienie:
Strona

Dz. U. R.P.

z 1938 r.

Nr 58

WierszNazwa środka0,11,010,0100,0200
Grosze
92245Annogenum159755,9075
93451Folliculi Sennae = Fructus Sennae542
93858Jodivalum145
94524Oleum Terebinthinae bis rectificatum1080
95522Tinctura Jodi = Solutio Jodi spirituosa530230
95523Tinctura Jodi pro usu interno = Solutio Jodi spirituosa pro usu interno530235