§ 3. - Zm.: punkty 5 i 14 artykułu 10 rozporządzenia z dnia 11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.42.447

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 maja 1924 r.
§  3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie piętnastego dnia po ogłoszeniu.