§ 2. - Zm.: punkty 5 i 14 artykułu 10 rozporządzenia z dnia 11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.42.447

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 maja 1924 r.
§  2.
Rozporządzenie Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 13 grudnia 1923 r. w przedmiocie zmiany brzmienia artykułu 15 rozporządzenia o taryfie celnej (Dz. U. R. P. № 135, poz. 1127) uchyla się.