§ 4. - Zm.: punkty 5 i 14 artykułu 10 oraz artykuł 15 rozporządzenia z dn. 11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.68.663

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 sierpnia 1926 r.
§  4.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.