§ 3. - Zm.: punkty 5 i 14 artykułu 10 oraz artykuł 15 rozporządzenia z dn. 11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.68.663

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 sierpnia 1926 r.
§  3.
Rozporządzenie Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 10 maja 1924 r. w sprawie zmiany brzmienia punktów 5 i 14 artykułu 10 oraz całego artykułu 15 rozporządzenia z dnia 11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej (Dz. U. R. P. № 42 poz. 447) uchyla się.