Art. 5. - Zm.: przepisy o kosztach sądowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1945.9.44

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 marca 1945 r.
Art.  5.

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1945 r. Jednocześnie tracą moc obowiązującą ustawa z dnia 14 lipca 1920 r. w przedmiocie taksy tymczasowej dla pisarzy hipotecznych (Dz. U. R. P. Nr 67, poz. 451) i rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 1924 r. o taksie dla pisarzy hipotecznych (Dz. U. R. P. Nr 26, poz. 264) wraz z późniejszymi zmianami.