Art. 3. - Zm.: przepisy o kosztach sądowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1945.9.44

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 marca 1945 r.
Art.  3.

Upoważnia się Ministra Sprawiedliwości do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej jednolitego tekstu przepisów o kosztach sądowych z uwzględnieniem zmian, wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem wydania jednolitego tekstu.