Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.5.24

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 stycznia 1920 r.

USTAWA
z dnia 13 stycznia 1920 r.
w sprawie zmian w dekrecie z dnia 7 stycznia 1919 r. (Dz. Praw № 5 poz. 94) o mianowaniu pierwszego składu profesorów w uniwersytecie warszawskim.

Art.  1.

Dekret z dnia 7 stycznia 1919 r. (Dz. Pr. № 5 poz. 94) w sprawie mianowania pierwszego składu profesorów w uniwersytecie warszawskim w artykułach 1-7 i 10 zatwierdza się.

Art.  2.

Art. 8 dekretu otrzymuje brzmienie następujące:

Dekret niniejszy dotyczy tylko mianowania pierwszego składu profesorów uniwersytetu warszawskiego; do czasu nadania uniwersytetowi warszawskiemu ostatecznego statutu dalsi profesorowie i docenci prywatni będą mianowani według przepisów, obowiązujących w innych uniwersytetach państwa.

Art.  3.

Art. 9 dekretu skreśla się.

Art.  4.

Wykonanie niniejszej ustawy poleca się Ministrowi Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.