Art. 2. - Zm.: dekret z dnia 1 grudnia 1953 r. o obowiązkowych dostawach zwierząt rzeźnych. - Dz.U.1957.38.163 - OpenLEX

Art. 2. - Zm.: dekret z dnia 1 grudnia 1953 r. o obowiązkowych dostawach zwierząt rzeźnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1957.38.163

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1957 r.
Art.  2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1957 r.