Art. 4. - Zm.: dekret o podatku gruntowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.32.215

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1952 r.
Art.  4.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1952 r.