Art. 5. - Zm.: dekret o opłacie skarbowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.49.453

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 listopada 1950 r.
Art.  5.

Dekret wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.