Art. 2. - Zm.: dekret o opłacie skarbowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.49.453

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 listopada 1950 r.
Art.  2.

Uchyla się wszelkie przepisy w przedmiotach unormowanych niniejszym dekretem, a w szczególności: art. 89 prawa o aktach stanu cywilnego (Dz. U. R. P. z 1945 r. Nr 48, poz. 272, z 1948 r. Nr 24, poz. 161 i Nr 36, poz. 252 oraz z 1950 r. Nr 34, poz. 309) oraz art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 17 marca 1932 r. o chowaniu zmarłych i stwierdzaniu przyczyny zgonu (Dz. U. R. P. Nr 35, poz. 359).