Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.39.285

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 maja 1919 r.

USTAWA
z dnia 29 kwietnia 1919 r.
w sprawie zmian w dekrecie Naczelnika Państwa z dn. 8 lutego 1919 r. (Dz. Pr. № 15, poz. 210) o Tymczasowej Kasie Przezorności Pracowników Kolei Państwowych Polskich w b. zaborze rosyjskim.

§  I. Dekret Naczelnika Państwa z dnia 8 lutego 1919 r. (Dz. Pr. № 15, poz. 210) w sprawie Tymczasowej Kasy Przezorności Pracowników Kolei Państwowych Polskich w b. zaborze rosyjskim w art. 1-25 i 28-36 - zatwierdza się.
§  II. Art. 26 dekretu otrzymuje brzmienie następujące:

Komitet Centralny Kasy Przezorności składa się z prezesa, mianowanego przez Ministra Komunikacji i 6-ciu członków i tyluż zastępców, z których 3-ch członków mianuje Minister Komunikacji, a 3-ch członków wybierają pracownicy kolejowi na podstawie powszechnego, równego, tajnego i proporcjonalnego prawa wyborczego. Jeden z członków, mianowanych przez Ministra Komunikacji, jest dyrektorem biura Kasy.

§  III. Art. 27 otrzymuje brzmienie następujące:

Komitety miejscowe przy Dyrekcjach kolei składają się z prezesa Dyrekcji, jako przewodniczącego, oraz 8 członków i tyluż zastępców, z których 4 mianuje prezes Dyrekcji, a 4 wybierają pracownicy kolejowi na podstawie prawa wyborczego określonego w § II.

§  IV. Wykonanie niniejszej ustawy poleca się Ministrowi Kolei Żelaznych.