Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.17.221

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 lutego 1919 r.

DEKRET
w przedmiocie zmiany art. 5 - go dekretu o karach za lichwę wojenną.

Zgodnie z uchwałą Rady ministrów stanowię niniejszem, że artykuł 5 dekretu o karach za lichwę wojenną z dnia 5 grudnia 1918 r. otrzymuje brzmienie następujące:

"Skazanie na karę więzienia za przestępstwa, przewidziane w 1, 2 i 3 artykułach niniejszego dekretu, pociąga za sobą ograniczenia praw, wymienione w 30 artykule kodeksu karnego z 1903 roku".

Dan w Warszawie, dnia 8 lutego 1919 r.