§ 2. - Zm.: art. 15 rozporządzenia z dnia 11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej. - Dz.U.1934.52.481 - OpenLEX

§ 2. - Zm.: art. 15 rozporządzenia z dnia 11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1934.52.481

Akt jednorazowy
Wersja od: 22 czerwca 1934 r.
§  2.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie trzeciego dnia po ogłoszeniu.