Złożenie przez Szwecję dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji z dnia 9 lipca 1920 r. w sprawie odszkodowania na wypadek bezrobocia z powodu rozbicia się statku.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.22.138

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 marca 1935 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 22 lutego 1935 r.
w sprawie złożenia przez Szwecję dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji z dnia 9 lipca 1920 r. w sprawie odszkodowania na wypadek bezrobocia z powodu rozbicia się statku.

Podaje się niniejszem do wiadomości, zgodnie i komunikatem Sekretarjatu Ligi Narodów, że, w myśl postanowień art. 5 międzynarodowej konwencji w sprawie odszkodowania na wypadek bezrobocia z powodu rozbicia się statku, przyjętej jako projekt dnia 9 lipca 1920 r. w Genui na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów (Dz. U. R. P. z 1925 r. Nr. 54, poz. 372), złożenie w imieniu Rządu Królestwa Szwedzkiego dokumentu ratyfikacyjnego powyższej konwencji zostało zarejestrowane w Sekretarjacie Ligi Narodów w dnia 1 stycznia 1935 r.