Złożenie przez Szwajcarję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji z dnia 21 czerwca 1929 r., dotyczącej wskazywania wagi na ciężkich przesyłkach, przewożonych na statkach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.19.113

Akt jednorazowy
Wersja od: 26 marca 1935 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 20 lutego 1935 r.
w sprawie złożenia przez Szwajcarję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji z dnia 21 czerwca 1929 r., dotyczącej wskazywania wagi na ciężkich przesyłkach, przewożonych na statkach.

Podaje się niniejszem do wiadomości, zgodnie z komunikatem Sekretarza Generalnego Ligi Narodów, że w myśl postanowień art. 3 konwencji, dotyczącej wskazywania wagi na ciężkich przesyłkach, przewożonych na statkach, przyjętej jako projekt dnia 21 czerwca 1929 r. na XII Sesji Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów, a podpisanej w Genewie dnia 15 sierpnia 1929 r. (Dz. U. R. P. z 1932 r. Nr. 76, poz. 682), złożenie w imieniu Rządu Szwajcarskiego dokumentu ratyfikacyjnego powyższej konwencji zostało zarejestrowane w Sekretarjacie Ligi Narodów w dniu 8 listopada 1934 r.
Jednocześnie podaje się do wiadomości, zgodnie z powyższym komunikatem Sekretarza Generalnego Ligi Narodów, że państwa należące do tej konwencji wyraziły zgodę aby konwencja niniejsza weszła w życie w Szwajcarji z dniem 1 października 1934 r.