Złożenie przez szereg państw dokumentów akceptacyjnych Konwencji dotyczącej utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury, podpisanej w Londynie dnia 16 listopada 1945 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1955.43.276

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 listopada 1955 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 8 listopada 1955 r.
w sprawie złożenia przez szereg państw dokumentów akceptacyjnych Konwencji dotyczącej utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury, podpisanej w Londynie dnia 16 listopada 1945 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. XV Konwencji dotyczącej utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury, podpisanej w Londynie dnia 16 listopada 1945 r. (Dz. U. z 1947 r. Nr 46, poz. 242), następujące państwa złożyły dokumenty akceptacyjne powyższej Konwencji:
Cejlon dnia 14 listopada 1949 r.,

Gwatemala dnia 2 stycznia 1950 r.,

Panama dnia 10 stycznia 1950 r.,

Szwecja dnia 23 stycznia 1950 r.,

Jugosławia dnia 31 marca 1950 r.,

Costa Rica dnia 19 maja 1950 r.,

Indonezja dnia 27 maja 1950 r.,

Jordania dnia 14 czerwca 1950 r.,

Japonia dnia 2 lipca 1951 r.,

Kambodża dnia 3 lipca 1951 r.,

Laos dnia 9 lipca 1951 r.,

Nikaragua dnia 22 lutego 1952 r.,

Hiszpania dnia 30 stycznia 1953 r.,

Nepal dnia 1 maja 1953 r.,

Libia dnia 27 czerwca 1953 r.,

Chile dnia 7 lipca 1953 r.,

Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich dnia 21 kwietnia 1954 r.,

Białoruska Socjalistyczna Republika Radziecka dnia 12 maja 1954 r.,

Ukraińska Socjalistyczna Republika Radziecka dnia 12 maja 1954 r.,

Paragwaj dnia 20 czerwca 1955 r.,

Etiopia dnia 1 lipca 1955 r.