Złożenie przez Chiny dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji z dnia 11 listopada 1921 r. o obowiązkowych oględzinach lekarskich dzieci i młodocianych, zatrudnionych na statkach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1937.30.238

Akt jednorazowy
Wersja od: 20 kwietnia 1937 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 15 marca 1937 r.
w sprawie złożenia przez Chiny dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji z dnia 11 listopada 1921 r. o obowiązkowych oględzinach lekarskich dzieci i młodocianych, zatrudnionych na statkach.

Podaje się niniejszym do wiadomości, zgodne z komunikatem Sekretariatu Ligi Narodów, ze w wykonaniu postanowień art. 5 międzynarodowej konwencji o obowiązkowych oględzinach lekarskich dzieci i młodocianych, zatrudnionych na statkach, przyjętej jako projekt dnia 11 listopada 1921 r. w Genewie na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy (Dz. U. R. P. z 1925 r. Nr 54, poz. 388), złożenie w imieniu Rządu Chińskiego dokumentu ratyfikacyjnego powyższej konwencji zostało zarejestrowane w Sekretariacie Ligi Narodów dnia 2 grudnia 1936 r.