Zlożenie przez Brazylię i Belgię dokumentów ratyfikacyjnych międzynarodowej umowy z dnia 6 maja 1937 r., dotyczącej regulowania produkcji i zbytu cukru.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.60.473

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 sierpnia 1938 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 11 lipca 1938 r.
w sprawie złożenia przez Brazylię i Belgię dokumentów ratyfikacyjnych międzynarodowej umowy z dnia 6 maja 1937 r., dotyczącej regulowania produkcji i zbytu cukru.

Podaje się niniejszym do wiadomości na podstawie komunikatu Rządu Brytyjskiego, że zgodnie z art. 47 międzynarodowej umowy dotyczącej regulowania produkcji i zbytu cukru, podpisanej wraz z dołączonym do niej protokołem w Londynie dnia 6 maja 1937 r. (Dz. U. R. P. z 1937 r. Nr 63, poz. 489), złożone zostały Rządowi Brytyjskiemu dokumenty ratyfikacyjne powyższej umowy oraz wspomnianego protokołu w imieniu Rządu Brazylii dnia 31 marca 1938 r., Rządu Belgii dnia 7 kwietnia 1938 r.