Złożenie dokumentu ratyfikacyjnego Międzynarodowej Konwencji o prawie zrzeszania się i koalicji pracowników rolnych, której tekst został przyjęty na III Międzynarodowej Konferencji Pracy w Genewie 1921 roku.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1925.54.379

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 maja 1925 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 24 lutego 1925 r.
o złożeniu dokumentu ratyfikacyjnego Międzynarodowej Konwencji o prawie zrzeszania się i koalicji pracowników rolnych, której tekst został przyjęty na III Międzynarodowej Konferencji Pracy w Genewie 1921 roku.

Podaje się niniejszem do wiadomości, że w wykonaniu art. 2 Międzynarodowej Konwencji o prawie zrzeszania się i koalicji pracowników rolnych, której tekst został przyjęty na III Międzynarodowej Konferencji Pracy w Genewie 1921 roku, dokument ratyfikacyjny tej Konwencji został złożony dnia 21 czerwca 1924 roku w Sekretarjacie Generalnym Ligi Narodów w Genewie.