Zgłoszenie przystąpienia Japonji do konwencji związkowej paryskiej z dnia 20 marca 1883 r. o ochronie własności przemysłowej, przejrzanej ostatnio w Hadze dnia 6 listopada 1925 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.11.62

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 lutego 1935 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 1 lutego 1935 r.
w sprawie zgłoszenia przystąpienia Japonii do konwencji związkowej paryskiej z 20 marca 1883 r. o ochronie własności przemysłowej, przejrzanej ostatnio w Hadze 6 listopada 1925 r.

Podaje się niniejszem do wiadomości zgodnie z komunikatem Rządu Szwajcarskiego, że, w wykonaniu art. 16 konwencji związkowej paryskiej z 20 marca 1883 r. o ochronie własności przemysłowej, przejrzanej w Brukseli 14 grudnia 1900, w Waszyngtonie 2 czerwca 1911 i w Hadze 6 listopada 1925 (Dz. U. R. P. z 1932 r. Nr. 2, poz. 8) zostało zgłoszone Rządowi Szwajcarskiemu dnia 11 listopada 1934 r. w imieniu Rządu Japońskiego przystąpienie Japonji do wyżej wymienionej konwencji i że Rząd Szwajcarski podał to dnia 1 grudnia 1934 r. do wiadomości Państw, należących do międzynarodowego związku ochrony własności przemysłowej.