§ 10. - Zespół do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację notarialną oraz wykazu tytułów aktów prawnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2289 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 marca 2023 r.
§  10. 
1. 
Przewodniczącemu zespołu przysługuje wynagrodzenie w wysokości 11 200 zł.
2. 
Członkom zespołu przysługuje wynagrodzenie w wysokości 8000 zł.