Art. 47b. - [Udostępnianie użytkownikom RIS informacji stanowiących tajemnicę prawnie chronioną] - Żegluga śródlądowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.395 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 marca 2024 r. do: 27 czerwca 2025 r.
Art.  47b.  [Udostępnianie użytkownikom RIS informacji stanowiących tajemnicę prawnie chronioną]

Do informacji, o których mowa w art. 47a ust. 2, stanowiących tajemnicę prawnie chronioną, stosuje się przepisy o ochronie informacji niejawnych.