[Przekazanie kopii ostatecznej decyzji organowi regulacyjnemu] - Art. 18da. - Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe... - Dz.U.2020.2028 t.j. - OpenLEX

Art. 18da. - [Przekazanie kopii ostatecznej decyzji organowi regulacyjnemu] - Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2028 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 sierpnia 2022 r.
Art.  18da.  [Przekazanie kopii ostatecznej decyzji organowi regulacyjnemu]

Wójt (burmistrz, prezydent miasta) przekazuje organowi regulacyjnemu kopię ostatecznej decyzji w sprawie wydania zezwolenia, jego zmiany albo cofnięcia w terminie 7 dni od dnia, w którym ta decyzja stała się ostateczna. Wraz z kopią ostatecznej decyzji w sprawie wydania zezwolenia przekazuje się kopię wniosku, o którym mowa w art. 17.