Art. 7b. - [Wpis informacji o przyznanych prawach wykonywania zawodu do SMK] - Zawody lekarza i lekarza dentysty.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1516 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 marca 2024 r. do: 24 października 2024 r.
Art.  7b.  [Wpis informacji o przyznanych prawach wykonywania zawodu do SMK]

SMK zawiera informacje o przyznanych prawach wykonywania zawodu, o których mowa w art. 5-5c, art. 5f i art. 7.