Art. 96. - Zawód farmaceuty.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.676 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 kwietnia 2024 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  96. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia 2  , z wyjątkiem art. 83 pkt 9 lit. a, który wchodzi w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia.

2 Ustawa została ogłoszona w dniu 15 stycznia 2021 r.