Art. 81. - [Powierzenie wykonywania zawodu farmaceuty osobie nieuprawnionej] - Zawód farmaceuty.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.676 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 kwietnia 2024 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  81.  [Powierzenie wykonywania zawodu farmaceuty osobie nieuprawnionej]
1. 
Kto powierza wykonywanie zawodu farmaceuty osobie, która nie posiada wymaganych uprawnień, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.
2. 
Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega grzywnie.