Art. 79. - [Nieuprawnione posługiwanie się tytułem zawodowym "farmaceuta"] - Zawód farmaceuty.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.676 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 kwietnia 2024 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  79.  [Nieuprawnione posługiwanie się tytułem zawodowym "farmaceuta"]

Kto bez wymaganego uprawnienia posługuje się tytułem zawodowym "farmaceuta", podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.