Art. 44. - [Formy stałego aktualizowania wiedzy i umiejętności] - Zawód farmaceuty.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.676 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 kwietnia 2024 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  44.  [Formy stałego aktualizowania wiedzy i umiejętności]

Farmaceuta ma prawo do stałego aktualizowania wiedzy i umiejętności przez uczestnictwo w ramach kształcenia podyplomowego w:

1)
szkoleniu specjalizacyjnym;
2)
kursach kwalifikacyjnych;
3)
studiach podyplomowych.