Art. 41. - [Stosowanie polskiego tytułu zawodowego przy świadczeniu usługi transgranicznej ] - Zawód farmaceuty.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.676 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 kwietnia 2024 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  41.  [Stosowanie polskiego tytułu zawodowego przy świadczeniu usługi transgranicznej ]

Obywatel państwa członkowskiego posiadający kwalifikacje zawodowe farmaceuty świadczący usługę transgraniczną może posługiwać się polskim tytułem zawodowym.