Art. 2. - [Zawód farmaceuty jako samodzielny zawód medyczny] - Zawód farmaceuty.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.676 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 kwietnia 2024 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  2.  [Zawód farmaceuty jako samodzielny zawód medyczny]
1. 
Zawód farmaceuty jest samodzielnym zawodem medycznym.
2. 
Zawód farmaceuty może wykonywać osoba, która spełnia wymagania określone niniejszą ustawą.