Art. 1. - [Przedmiot regulacji] - Zawód farmaceuty.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.676 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 kwietnia 2024 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  1.  [Przedmiot regulacji]

Ustawa określa zasady:

1)
uzyskiwania prawa wykonywania zawodu farmaceuty;
2)
wykonywania zawodu farmaceuty;
3)
ustawicznego rozwoju zawodowego farmaceutów.