Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.112.736

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 grudnia 1920 r.

USTAWA
z dnia 25 listopada 1920 r.
o zawieszeniu działalności sądów przysięgłych w niektórych okręgach sądu apelacyjnego lwowskiego.

Art.  1.

Działalność sądów przysięgłych zawiesza się na obszarze sądów okręgowych: w Brzeżanach, Czortkowie, Kołomyi, Stanisławowie, Stryju, Tarnopolu i Złoczowie odnośnie do wszystkich czynów karygodnych, podlegających orzecznictwu sądów przysięgłych, na czas do końca czerwca 1921 roku.

Art.  2.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.

Art.  3.

Wykonanie ustawy niniejszej powierza się Ministrowi Sprawiedliwości.