Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.6.43

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 stycznia 1923 r.
§  3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.