§ 3. - Zawiadomienia w postępowaniu upadłościowem spółek akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz przedsiębiorstw bankowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.3.20

Akt utracił moc
Wersja od: 22 stycznia 1935 r.
§  3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.