§ 2. - Zawiadomienia w postępowaniu upadłościowem spółek akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz przedsiębiorstw bankowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.3.20

Akt utracił moc
Wersja od: 22 stycznia 1935 r.
§  2.
W postępowaniu upadłościowem przedsiębiorstw bankowych wymienione w paragrafie poprzedzającym odpisy (wypisy) należy przesyłać Ministerstwu Skarbu.