§ 2. - Zatwierdzenie norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących służby zdrowia. - Dz.U.1955.28.167 - OpenLEX

§ 2. - Zatwierdzenie norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących służby zdrowia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1955.28.167

Akt utracił moc
Wersja od: 16 lipca 1955 r.
§  2.
Od dnia wejścia w życie rozporządzenia nie wolno produkować przedmiotów objętych normami wymienionymi w § 1, nie odpowiadających tym normom.