Zaszeregowanie stanowisk służbowych w Państwowym Monopolu Spirytusowym do grup uposażenia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.46.441

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 maja 1932 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 7 maja 1932 r.
o zaszeregowaniu stanowisk służbowych w Państwowym Monopolu Spirytusowym do grup uposażenia.

Na podstawie art. 2 ust. 5 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 marca 1927 r. o monopolu spirytusowym (Dz. U. R. P. Nr. 32, poz. 289) zarządzam co następuje:
W wykonaniu przepisu, zawartego w § 105 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 17 maja 1930 r. (Dz. U. R. P. Nr. 42, poz. 363), stanowiska służbowe w Państwowym Monopolu Spirytusowym zostają zaszeregowane do poszczególnych grup uposażenia, stosownie do załączonego wykazu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Jednocześnie traci moc obowiązującą rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 stycznia 1931 r. (Dz. U. R. P. Nr. 14, poz. 68).

ZAŁĄCZNIK 

Wykaz stanowisk.

I.

Kategorja.

StanowiskoGrupa uposażenia
Szef DziałuII-I
Kierownik wytwórni wódek

Kierownik biura

Inspektor

IV-II
Kierownik samodzielnej rektyfikacji

Kierownik okręgowego laboratorjum chemicznego

Zastępca kierownika wytwórni Wódek

V-III
Kierownik rektyfikacji przy wytwórni wódek

Kierownik rejonowego biura sprzedaży

Kierownik referatu

VI-IV
Chemik

Referent

Główny kasjer

Lustrator hurtowni

Starszy księgowy wytwórni wódek, samodzielnej rektyfikacji lub rejonowego biura sprzedaży

Starszy księgowy w Dyrekcji Państwowego Monopolu Spirytusowego

VII-V
Kierownik oddziału wytwórni wódek

Kasjer

Rektyfikator

VIII-VI
Pomocnik kierownika oddziału wytwórni wódek

Kierownik hurtowni

Magazynier wytwórni wódek, rektyfikacji lub rejonowego biura sprzedaży

Księgowy

Kierownik kancelarji głównej

IX-VII
Sekretarz

Ekspedytor wytwórni wódek lub rektyfikacji

Księgowy hurtowni

Pomocnik magazyniera wytwórni wódek, rektyfikacji lub rejonowego biura sprzedaży

X-VIII
Magazynier hurtowni

Kancelista

Rachmistrz

XII-IX

II.

Kategorja.

StanowiskoGrupa uposażenia
Majster warsztatów wytwórni wódek lub rektyfikacjiVIII-VII
Podmajstrzy warsztatów wytwórni wódek lub rektyfikacjiIX-VIII
LaborantXI-IX

III.

Kategorja.

StanowiskoGrupa uposażenia
SzoferIX-VIII
Pomocnik szofera

Woźny

XII-X
GoniecXIV-XIII