§ 1. - Zastosowanie stałej jednostki do podatku od kapitałów i rent.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.133.1106

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 grudnia 1923 r.
§  1.
Kwoty wymienione w markach polskich przelicza się na franki złote, według przeciętnej (1 frank - 8,303.33 mk.) wartości franka złotego z miesięcy lutego, marca i kwietnia 1923 r., poprzedzających ogłoszenie ustawy z dnia 1 maja 1923 r. w przedmiocie zmiany niektórych postanowień ustawy z dwa 16 lipca 1920 r. o podatku od kapitałów i rent.

W szczególności przelicza się:

1)
kwotę - od 5.000 do 500.000 mk. na kwotę od 0,60 do 60 franków złotych,
2)
kwotę - od 250.000 do 2,500.000 mk. na kwotę od 30 do 302 franków złotych.