Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.23.131

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 marca 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 31 stycznia 1920 r.
w przedmiocie zastępstwa niekoncesjonowanych zakładów ubezpieczeniowych.

Na podstawie art. 25 dekretu o organizacji władz naczelnych z dnia 3 stycznia 1918 r. (Dz. Pr. № 1, poz. 1) zarządzam co następuje:
Art.  1.

Powołując się na rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 4 - go marca 1919 r. (Monitor Polski № 51) zarządzam, iż wszelkie zastępstwo niekoncesjonowanych w Polsce zakładów ubezpieczeniowych jest wzbronione i pośredniczenie w załatwianiu operacji ubezpieczeniowych w drodze korespondencji zakazane.

Art.  2.

W razie ujawnienia tego rodzaju tranzakcji, osoby, zajmujące się pośrednictwem lub w jakikolwiekbądź sposób współdziałające przeprowadzeniu tranzakcji, będą pociągnięte do odpowiedzialności karnej.

Art.  3.

Rozporządzenie niniejsze dotyczy wszelkich działów ubezpieczeń, jako to życia, ognia, transportów etc.