Art. 1. - Zasilanie funduszów izb rzemieślniczych. - Dz.U.1931.105.809 - OpenLEX

Art. 1. - Zasilanie funduszów izb rzemieślniczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.105.809

Akt utracił moc
Wersja od: 7 grudnia 1931 r.
Art.  1.

Jeżeli przewidziany w art. 186 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 czerwca 1927 r. o prawie przemysłowem (Dz. U. R. P. Nr. 53, poz. 468) dodatek do państwowego podatku przemysłowego nie pokrywa całkowicie różnicy między preliminowaną w budżecie izby rzemieślniczej sumą wydatków a sumą samoistnych dochodów, izba może rozkładać niedobór w bieżących okresach budżetowych na wszystkich samoistnych rzemieślników, wykonywających rzemiosło w okręgu izby. Uchwały izby, dotyczące rozkładu niedoboru, podlegają zatwierdzeniu przez Ministra Przemysłu i Handlu.